Қазақстан биоалуантүрлілікті
сақтау ассоциациясы (АСБК)

>
KZ

Экожүйелердің экологиялық байланысын қамтамасыз ету

16 November 2018

Бағыттың басты мақсаты - дала, шөл және жартылай шөл дала экожүйелерінің экологиялық байланысын қамтамасыз ету. 


 

Міндет 1. Бастама территориясы шеңберінде ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды байланыстыратын экологиялық дәліздер анықталды (қажеттілігіне қарай)  

 • Ауданы 2 миллион гектар жерді қамтитын, үш ерекше қорғалатын табиғи территорияны қосатын (Ырғыз-Торғай және Алтын дала мемлекеттік резерваттары, Торғай зоологиялық қаумалы) "Ырғыз-Торғай-Жыланшық" экологиялық дәлізін құру ​​​ (орындалды)

 

Міндет 2. Инфрақұрылымдық нысандардың (теміржол, көлік жолдары, құбыр желісі, су каналдары т.б.) жануарлар дүниесіне тигізетін қатерлі әсерін азайту 

 • Қолданыстағы инфрақұрылым нысандары мен киіктердің көші-қон жолдары қаншалықты қиылысатынын зерттеу (орындалды) 
 • Экожүйелер, ландшафттар мен жануарлар түрлеріне тиетін қатерлі әсерді жеңілдету мақсатында мемлекеттік органдармен белсенді қарым-қатынаста (ең алдымен Орталық-Батыс автожолы бойынша) 

 

Міндет 3. Жер мен су ресурстарын пайдаланатын үлкен жобалардың қатерлі әсерін азайту 

 • Жануарлар дүниесі мен маңызды территорияларға тиетін қатерлі әсерді жеңілдетуде жергілікті атқарушы органдар мен жекеше бизнеспен серіктестік құру

 

Міндет 4. Аңшылық шаруашылықты басқару қызметі "Алтын Дала" табиғатты қорғау бастамасы мақсаттарымен үйлесімді болуы тиіс 

 • "Алтыбай" және "Саға" аңшылық шаруашылықтары негізінде құрылған "Алты Сай" экологиялық саябағы территориясында жабайы табиғатты тиімті қорғау және мониторингілеу қызметін ұйымдастыру.

 

Поделиться с друзьями
 • Жалпы сипаттама

   

  АСБК 2006 жылдан бастап Қазақстан биоалуантүрлілігін сақтау саласына қызмет етіп келеді. Барлық жұмыстар ғылыми негізде жүзеге асырылады, өйткені биоалуантүрлілікті сақтау проблемалары іргелі зерттеулерсіз шешілмейді. Сондықтан АСБК биоалуантүрлілікті экожүйе деңгейінде сақтайды....


  Читать далее

 • Алтын Дала табиғатты қорғау бастамасы

  "Алтын Дала" табиғатты қорғау бастамасы – ұлттық және халықаралық табиғатты қорғау ұйымдарының кең ауқымдағы серіктестік бағдарламасы болып табылады.

  Оның мақсаты - жануарлардың негізгі түрлерін, дала және жартылай шөл дала биотоптарын сақтау ж...


  Читать далее

 • "Алты-Сай" экосаябағы

   

  «АЛТЫ-САЙ» - ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ БIРIНШI ЭКОЛОГИЯЛЫҚ САЯБАҚ

  «Алты-Сай» экосаябағы - Қостанай облысының оңтүстігінде орналасқан жабайы табиғаттың бірегей бұрышы, Торғай даласының тарихи және табиғи байлықтар қазынасы. Оның аумағында оңтүстік далаларға т...


  Читать далее

 • О программе Ключевые орнитологические территории - IBA

  Ключевые орнитологические территории международного значения – IBA – благодаря строгому и стандартизованному подходу к их выделению, могут быть сравнимы между собой на национальном, региональном и глобальном уровнях. Они образуют сети, которые, при обеспечении их защиты, играют о...


  Читать далее

 • Наследие ЮНЕСКО

  Тест блок 5

  ...


  Читать далее

 • Жалпы сипаттама

   

  ҚБСА экологиялық ағарту миссиясы

  Адамзат бұрыннан табиғи процестерге әсер етіп келеді және антропогендік жүктемелер қоршаған ортаны сарқуды жалғастыруда. Биоалуантүрлілікті сақтау проблемалары туралы халықты хабарландырып тұру табиғат қорғау қызметіндегі басты сәттерд...


  Читать далее

 • Қолданбалы биология Орталығы

   

  Қолданбалы биология Орталығы - ҚБСА-ның құрылымдық бөлімшесі. 2011 жылы құрылған Орталық Алматы қаласында орналасқан, бір уақытта Ассоциацияның алматылық кеңсесі ретінде қызмет етеді. 

  Орталықтың басты рөлі - ҚБСА мақсаттарына сәйкес ...


  Читать далее

 • Вестник "Зеленый мир"

  "Зеленый мир" - это информационный электронный журнал АСБК, выпускается 4 раза в год. 

  Ежегодно мы осуществляем десятки различных проектов, и здесь вы можете ознакомиться с нашими достижениями и результатами работ по изучению и сохранению биоразнообразия Казахстана.<...


  Читать далее