Қазақстан биоалуантүрлілікті
сақтау ассоциациясы (АСБК)

>
KZ

Табиғат пен адамзатқа деген ілтипат

2004 жылдан бастап біз жануарлар әлемінің алуандылығын
ғылыми негізде сақтау жолында ұлттық және халықаралық ұйымдармер
серіктестікті нығайтып, жергілікті бастамаларды қолдап, кадрларды даярлаймыз

Толығырақ білу

АСБК мүшелері біздің қызметімізді қолдау арқылы еліміздің табиғатын сақтауға өз үлесін қосады. Мүшелік төлем ақы тікелей табиғатты сақтау шараларына пайдаланылады.